Privacy Policy

CurielTECH vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van bestaande, nieuwe of potentiële klanten. Ik zal jouw gegevens nooit aan andere bedrijven verstrekken of verkopen. Door gebruik te maken van mijn diensten en deze website ga je akkoord met deze privacy verklaring. Deze privacy verklaring is kort maar krachtig. Als je vragen hebt kun je contact opnemen via info@curieltech.nl

 

Informatie-aanvraag
Maak je gebruik van het contactformulier op mijn website of andere gegevens om contact met mij op te nemen, zullen jouw gegevens slechts een korte tijd bewaard blijven. Ik verwerk in dit geval alleen de gegevens die je zelf hebt verstrekt, namelijk:
– Voornaam en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

 

Gebruik van persoonsgegevens
Ik gebruik de gegevens van contacten om contact te leggen, offertes uit te kunnen brengen of eventueel advies te geven. De gegevens van mijn klanten gebruik ik ook om werkzaamheden te kunnen verrichten namens klanten of om een factuur te sturen.

De gegevens van mijn klanten sla ik onder andere op in Dropbox. We kunnen ook gezamenlijk een andere tool afspreken om de gegevens te  delen. Ik heb technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en diefstal (waaronder een SSL certificaat en two-factor authentication).

Noodzakelijke toegang tot bijzondere gegevens

Tijdens onze samenwerking zou het kunnen dat ik toegang nodig heb tot verschillende platforms. Denk hierbij aan Social Media accounts, je website of je inbox. Ik zal ten alle tijden aangeven waarom ik deze gegevens nodig heb en waarvoor ze worden gebruikt. Deze gegevens sla ik op in een veilig systeem.

Bewaartermijn van gegevens

Je gegevens bewaar ik niet langer dan dat ik ze nodig heb. Op het moment dat we onze samenwerking beëindigen verwijder ik uiteraard al jouw gegevens.

Rechten

Het staat altijd vrij me te vragen je gegevens in te zien of te laten verwijderen. Deze aanvraag kun je het beste via e-mail doen (info@curieltech.nl). Ik zorg ervoor dat je gegevens binnen één week verwijderd of aangepast zijn. Heb je en klacht over de manier waarop ik met jouw gegevens omga? Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Hun gegevens kun je hier vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen
Deze privacyverklaring die op mijn website staat, is altijd de geldige en huidige versie. Mochten er grote wijzigingen plaatsvinden laat ik je dat uiteraard op tijd weten.